👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 1

Skapad 2017-09-19 15:23 i Sunnerstaskolan Uppsala
Vi jobbar med siffror, talraden och vi delar upp tal både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 1 Matematik
I matematik ska du lära dig att koppla antal till siffra, talkompisarna, dubbelt och hälften, talraden, talmönster och olika begrepp. Du ska lära dig använda addition och subtraktion för att t.ex. lösa enkla problem.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning, algebra, problemlösning

Du ska kunna:

- laborera, läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 20

- additions och subtraktionstabellerna inom talområdet 0 - 20 

 

Det innebär att:

 • du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • du kan alla talkamraterna för talen 0 - 10
 • du kan skriva och läsa talen
 • du kan säga talraden i ordning framlänges och baklänges
 • du kan skriva talen med siffror
 • du förstår begreppen ental och tiotal (positionssystemet)
 • du vet likhetstecknets betydelse
 • du kan förstå begreppen dubbelt och hälften
 • du kan förstå talmönster

Innehåll

Så här kommer vi att jobba:

 •  arbeta praktiskt i samling
 •  ha matematiksamtal i mindre- och i större grupp
 •  göra gemensamma övningar på egna små whiteboards
 •  ramsräknar 0-115
 •  arbeta med att sätta talen i ordningsföljd
 •  lösa enkla problem
 •  spela olika mattespel
 •  använda oss av digitala verktyg
 •  färdighetsträna i arbetsböcker

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3