👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt, år 1

Skapad 2017-09-19 15:26 i Sunnerstaskolan Uppsala
Året runt, år 1
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, vinter, vår, sommar och höst . Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi kommer under året periodvis att arbeta med temat.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 

Se nedan!

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se nedan!

Kunskapskrav

Se nedan!

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i naturen nära dig.
 • Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider.
 • Du ger exempel på hur några djur och växter lever och dör.
 • Du kan se vad som händer under olika årstider. Du vet vad några djur och växter heter och sorterar dem efter olika kännetecken. Du beskriver enkla näringskedjor.
 • Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.

·    

 Undervisning och bedömning

 • läsa i boken om No-boken 1-3
 • se på film
 • besöka en skog samt nyttja området kring skolan
 • läsa och lyssna på faktatexter 
 • återberätta fakta
 • namnge några växter, djur och träd
 • studera årstidernas växlingar i naturen
 • dokumentera i din No-bok

Bedömning

 • Kunna benämna årstiderna och veta vad som kännetecknar dessa
 • Kunna benämna alla månaderna i rätt ordning
 • Kunna göra fältstudier i naturen
 • Kunna namnge några djur, växter och träd

I slutet av arbestområdet gör vi en utvärdering och du visar även vad du har lärt dig samt hur du tycker att arbetet har gått.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3