👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan - Läsa och förstå

Skapad 2017-09-19 15:34 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi läser boken Ondskan av Jan Guillou. Eleverna har läsläxa och sköter läsningen enligt ett schema. Till boken följer ett antal frågor, som eleverna ska svara på skriftligt och efter läsningen diskuterar eleverna boken i grupper. Vi avslutar med att titta på filmen och därefter diskuterar vi bok och film.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna läser romanen Ondskan av Jan Guillou. Den finns i fullständig version och i lättläst version. Vi använder texten för att träna läsförståelse. Efter läsning av boken, arbetar eleverna med frågor på texten. Frågorna ska besvaras skriftligt. Vi kommer att samtala om boken.

Innehåll

Syfte

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
  • Formulera och kommunicera i tal och skrift. 

Centralt innehåll

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften. avsändare och sammanhang.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

Konkretisering

  • Läsning av en gemensam bok som heter Ondskan och svarar på frågor om boken.
  • Diskussion i mindre grupper om bokens innehåll.

Undervisning/arbetssätt

  • Eleverna läser ett visst antal sidor per vecka ur boken och arbetar med att skriftligt besvara frågor till de lästa sidorna. 
  • Eleverna deltar i en diskussion om bokens innehåll.

Bedömning

  • Bedömning av den skriftliga delen sker med direktrespons, både muntligt och skriftligt, och slutgiltigt i en ämnesmatris.