👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "höst"

Skapad 2017-09-19 15:37 i Lendahlsskolan Alingsås
Vi kommer att följa livet i naturen under hösten och lära oss mer om djur, träd, frukter, bär och svampar.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att följa livet i naturen under hösten och lära oss mer om djur, träd, frukter, bär och svampar.

Innehåll

 

 

Arbetsområde: Skogen på hösten.

 

Så här års händer det mycket i naturen! Vad kännetecknar egentligen hösten? Vilka djur bor i våra skogar?  Hur blir det nya träd och svampar i våra skogar? Detta och mycket annat kommer vi att söka svar på tillsammans och du får dokumentera, berätta, beskriva och förklara vad du har lärt dig.

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • Berätta vad som kännetecknar hösten.
 • Beskriva hur svampar och träd förökar sig.
 • Sortera djur efter olika egenskaper.
 • Förklara en enkel näringskedja.
 • Dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.

 

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper...

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • I gemensamma diskussioner kunna berätta om några saker som kännetecknar hösten.
 • Med bildstöd muntligt kunna beskriva hur svampar och träd förökar sig.
 • Sortera djur efter olika egenskaper i olika samarbetsövningar.
 • Förklara en enkel näringskedja genom att rita eller berätta om den.
 • Kunna beskriva olika arters livscykler med hjälp av text och egna bilder.
 • Dokumentera naturvetenskapliga observationer och undersökningar med hjälp av text, egna bilder och fotografier.

 

 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar, enligt den sk VÖL-modellen (Vad  jag redan vet , vad jag önskar veta och vad jag har lärt mig)
 • Göra iakttagelser och observationer i närmiljön.
 • Dokumentera enklare naturvetenskapliga undersökningar med text och bild/foto.
 • Träna på att känna igen, namnge och sortera djur efter deras egenskaper.
 • Prata om vem som äter vem och koppla detta till enklare näringskedjor.
 • Se på faktafilmer.
 • Skapa många tillfällen att berätta, beskriva och förklara i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3