Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relief

Skapad 2017-09-19 16:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområde Relief Eleverna får prova på bildhuggarjärn. Skissa en bild, mönster, logga och skära ut i materialet lind. Formge och framställa, hantverkstekniker och säkerhet kommer att behandlas i arbetsområdet
Grundskola 6 Slöjd
Arbetsområdet "Relief" här får du prova på skärande verktyg. Du ska skissa på en figur, logga, mönster eller annan egen design. Med hjälp av bildhuggarjärn ska du skära ut din bild i materialet poppel.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du kommer efter genomgång av uppgiften att bestämma vilken figur, logga, mönster eller annan egen design som du vill använda till ditt arbete. Du kan jobba enskilt eller bestämma ett tema tillsammans med klasskamrater.

Rita fyra olika förslag, välj ett av förslagen och motivera varför.

Rita en "fin" skiss och klipp ut en mall.

Efter genomgång av skärande verktyg, bildhuggarjärn och hur du på ett säkert sätt använder dessa ska du skära ut din egen bild.

Stort fokus på säkerhet i slöjdsalen.

Arbetsuppgiften är klar när du skrivit klart en utvärdering (använd Reflekterande utvärdering i slöjd åk 4-6)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: