👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht åk 3

Skapad 2017-09-19 18:38 i Brunnsparksskolan Helsingborg
PP för Ht i åk 3
Grundskola 3 Matematik
I matematiken i 3:an bygger du vidare på dina kunskaper från 1:an och 2:an. Du arbetar med högre tal, gör uppställningar, skriver kluriga räknehändelser, övar dig att man kan räkna ut något på flera sätt, lär dig visa statistik med olika sorters diagram.

Innehåll

Vad?

Du övar på:

 

 • att dela upp tal på olika sätt, lika stora delar/ olika stora delar
 • multiplikation och division med 2 och 4, 5 och 10, 3 och 6
 • olika sätt att visa naturliga tal
 • matematikens historia, talsystem i gamla kulturer
 • huvudräkning i addition
 • uppställning i addition med tiotalsövergångar
 • att lösa en uppgift på fyra olika sätt: symbol, bild, ord och räknehändelse (fyrfältare)
 • att undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök, med hjälp av tärning och ett mynt
 • statistik: tolka och presentera information i tabeller och diagram
 • klockan analogt och digitalt
 • att jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • att jämföra areor
 • huvudräkning i subtraktion
 • uppställning i subtraktion med tiotalsövergångar
 • att se att svaret är rimligt
 • avrundning
 • att använda skala vid förstoring och förminskning
 • matematiska likheter, algebra
 • att räkna med proportionella samband
 • positionssystemet och att använda det i de fyra räknesätten

Hur?

Du arbetar i matteboken Prima matematik. Du övar med hjälp av extra träningsblad. Du använder "multibas", små träkuber med ental, tiotal, hundratal och tusental. Du tränar med hjälp av kortleken. Du använder tallinjen. Du spelar olika mattespel. Du övar att prata matte i par och i grupp. Då övar du att använda matematiska begrepp och att berätta hur du löser olika uppgifter. Du övar dig i att förklara för andra hur du tänker och hur du har löst uppgiften. Samtidigt övar dig i att lyssna på kamraternas lösningar och tar till dig tips och råd hur du själv kan lösa dina uppgifter. Du använder ditt matematiska språk.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att uppnå det som står under Vad?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3