👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-100

Skapad 2017-09-19 19:15 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Matematik
Vi jobbar med talen 0-100 och att addera och subtrahera utan tiotalsövergång.

Innehåll

 

Du ska kunna:

Talen 0-100

Förstå ental och tiotal

Kunna addera och subtrahera med talen 0-100 utan tiotalsövergång

Lösa huvudräkningsuppgifter

 

Du kommer att få möjlighet att träna detta genom att:

repetera 10-kompisarna

räkna med bildstöd 

räkna med hjälp av tallinjen

skriva tal som saknas i hundratavlan

skriva tals grannar inom talområdet 0–100

öva på tals placering i hundratavlan med hjälp av spel

öva på en siffras värde beroende på plats i positionssystemet med hjälp av spel

addera ental till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

addera ental och tiotal till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

 subtrahera ental och tiotal från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Bedömning sker genom att:

formativt under arbetets gång, i slutet på området gör eleven en självuppskattning, en diagnos och ett summativt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3