👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera mera - med UR

Skapad 2017-09-19 19:55 i Rabbalshede skola Tanum
En planering om programmering som bygger på UR:S programserie Programmera mera
Grundskola 2 – 3 Matematik Teknik
Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. För att förstå att det är en värld skapad av oss människor, och för att vi ska träna på att vara kritiska producenter och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Tankesättet inom programmering är en tillgång i många av skolans ämnen. Men än viktigare är att kunskap om programmering och tillgång till de förmågor som behövs för att programmera är en förutsättning för individens möjlighet att vara en delaktig i det samhälle skolan har ansvar att förbereda elever för.

 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.”

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer se de 10 olika avsnitten i UR:s programserier Programmera mera och ta del av de uppdrag som de utför där, på olika sätt och anpassa dem efter vår förmåga och förutsättningar. 

 • Vi ser på UR:S programserie Programmera mera
 • Utför övningar både enskilt och i grupp
 • Dokumenterar detta med våra ipads
 • Använder oss av programmeringsappar som tex ScratchJR m.fl.

Undervisningen kommer pågå löpande under höstterminen 2017

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

 • Delaktighet och engagemang
 • Redovisning och dokumentering av utförda uppdrag
 • Konstruera och redovisa egna programmeringsuppgifter med hjälp av ScratchJr eller liknade.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3