👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema TID: Urtid till Istid Ht åk 3

Skapad 2017-09-19 20:17 i Brunnsparksskolan Helsingborg
PP från The Big Bang fram till Istiden
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi lär oss om "The Big Bang", kikar på hur jorden och livet på jorden kom till och hur olika tidsperioder påverkat vårt jordklot och hur vi kan se det i naturen idag.

Innehåll

Vad?

Du arbetar med:

Jordens skapelse

 • känna till olika skapelseberättelser och Big Bang
 • förstå jordens tillkomst, från glödande klot till liv på jorden.

Livets början

 • känna till hur livet i vattnet och på land började
 • veta vad en fossil är

Fiskar och kräldjur

 • förstå att djur utvecklades till att leva både i vatten och på land

Dinosaurier

 • känna till olika typer av dinosaurier, ex.vattenlevande, flygande, landdjur
 • ta reda på fakta om en dinosaurie och redovisa för kamraterna

Däggdjur

 • göra jämförelser kräldjur - däggdjur
 • känna till några tidiga däggdjur 
 • kunna berätta om människans utveckling

Istiden

 • förstå hur isen påverkade jorden där vi bor idag
 • känna till spår från istiden (rullstensås, flyttblock, rundhäll, jättegryta)
 • insikt om hur det såg ut i andra kulturer under samma tid

 

Hur?

Arbetssätt

Vi läser faktatexter och dokumenterar gemensamt

Många bilduppgifter används för att vi ska komma ihåg.

Vi ser film och diskuterar.

Vi sjunger om hur jorden kom till.

Vi gör återkommande jämförelser då och nu.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda ord och begrepp på rätt sätt
 • redogöra för det som står under "Vad?" (Reflektion/ utvärdering)
 • delta i diskussioner
 • läsa faktatexter
 • redovisa dina kunskaper i text och bild
 • reflektera över ditt eget lärande och över vad du lär dig tillsammans med andra

 

Dokumentation/ Utvärdering

Ditt arbete dokumentras fortlöpande i en projektbok.

Du gör en egen utvärdering av PP:n.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3