👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2017-09-19 20:40 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du ska under några lektioner få lära dig grunderna och få möjligheter att fördjupa dina kunskaper i orientering. Du kommer att få lära dig hur olika kartor är uppbyggda och olika karttecken, så att du, med trygghet, kan följa en karta i kända miljöer.

Innehåll

Syfte med perioden

Syftet med denna period är ni ska få möjligheten att öva på att orientera i kända miljöer med hjälp av karta. Ni ska öva på att passa kartan och förstå dess uppbyggnad och symboler

Vidare ska ni få lära er olika begrepp kring orientering.

 

Förväntan på er

Aktivt delta på teoripass. Lära dig använda tumgreppet och hur du passar kartan

Delta och vara med på de olika orienteringsövningarna och orienteringslekarna.

 

Kunskapskrav

 

Det kommer inte att vara en avslutande examination utan ni kommer genomgående att bedömas utifrån de kunskapskrav som redovisas nedan i matrisen. Bedömningen kommer ske i form av ett omdöme och ta sin utgångspunkt utifrån de kunskapskrav som visas nedan i matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Orientering

Påväg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientera
Orientera i känd miljö
Du har Svårigheter att orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta
Du hittar till några enklare kontroller och vet hur man passar kartan och kan visa på kartan hur du gått..
Du kan hitta till lite svårare kontroller. Du vet hur man använder sig av tumgreppet och passar kartan. Du kan beskriva ditt vägval. Du vet hur några av de viktigaste karttecknen ser ut.
Du kan hitta i stort sett alla kontroller. Du vet hur man använder sig av tumgreppet och hur man passar kartan. Du kan jämföra olika vägval till kontrollerna.
Karta
Kartans uppbyggnad och symboler
Du har svårigheter att förstå kartan.
Du kan kartans färger och skala
Du kan några av de vanligaste karttecknen på en orienteringskarta
Du de flesta av de vanligaste karttecknen på en orienteringskarta