👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten

Skapad 2017-09-19 21:00 i Vänge skola Uppsala
Vi arbetar med allemansrätten.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Naturen betyder mycket för oss, alla får vara i naturen. Inte störa-inte förstöra det är huvudregel i allemansrätten. Vi ska läsa vad som gäller om allemansrätten. Vilka skyldigheter och rättigheter har vi i naturen?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Du ska känna till varför vi har en Allemansrätt.
Du ska känna till Allemansrättens grunder.
Du ska känna till de flesta punkerna i Allemansrätten.
Du ska känna till rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten


Kommer att bedöma

Du kommer redovisa dina kunskaper kontinuerligt under lektionerna. 

Undervisning

Vi kommer att läsa och prata om allemansrätten och varför den finns.

Du kommer att få ta ställning och diskutera påståenden om vad du får göra och inte får göra i naturen.

Vi kommer att titta på film och jobba tillsammans i vissa momenten.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • Centralt innehåll
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
    Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Allemansrätten