👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 5

Skapad 2017-09-19 21:45 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Vi kommer löpande under terminen arbeta med att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Vi kommer löpande under terminen arbeta att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Vi kommer vi att arbeta med läroboken Whats up men även med grammatikboken- Attack your grammar, se filmer/serier samt arbeta med läs- och hörförståelseuppgifter. Du kommer även att få arbeta med olika typer av texter och hörövningar digitalt. Varje vecka kommer vi även att arbeta med olika muntliga övningar. En del uppgifter kommer att genomföras och lämnas in i classroom. 

I det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

Läsa: Kunna förstå och tolka olika slags texter.

Skriva: Kunna formulera dig och kommunicera i skrift. Lära dig och förstå den grammatik vi läser samt kunna använda dig av den i dina texter.

Tala: Använda språkliga strategier för att göra dig förstådd bl a kunna ställa och svara på frågor för att hålla samtalet levande.

Lyssna: Kunna förstå och tolka innehållet i talad engelska genom att lyssna på hörövningar. Lyssna på när klasskamraterna/lärare berättar och för en dialog med dig.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med olika kapitel i läroboken där du kommer att få läsa och skriva olika typer av texter samt arbeta med varierande uppgifter. Du kommer att få utveckla ditt ordförråd bl a genom att öva in glosor och bli förhörd både muntligt och skriftligt. Du kommer att få lyssna på talad engelska genom olika typer av hörövningar. Du kommer att få tala så mycket som möjligt både i större och mindre grupper. Vi kommer att arbeta med en del uppgifter digitalt. 

Bedömning

Du kommer att bedömas enligt bedömningsmatris samt genom att jag:
Bedömer de arbetsuppgifter och hemuppgifter du gör.
Lyssnar och se hur väl du förstår vad andra säger.
Lyssnar på dig när du läser/uttrycker engelska i olika sammanhang.
Pratar engelska med dig och ser hur du för en dialog med andra.
Läser och bedömer hur du formulerar dig i skrift.
Bedömer hur du kan hantera språket (ordföljd, flyt, grammatik).
Din aktivitet i genomgångar och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Matris engelska åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå skrift
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera muntligt
Formulera sig muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera skriftligt
Formulera sig skriftligt
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.
Anpassa och bearbeta språket
Kunna bearbeta och förbättra egna texter och muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan göra enstaka enkla förbättringar.
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar. Kan i någon mån anpassa språket till syfta, mottagare och situation.