👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykla och gå i trafiken

Skapad 2017-09-19 22:17 i Hällingsjö skola Härryda
Du kommer att få lära dig hur du på ett säkert sätt vistas i trafiken som cyklist, hur en säker cykel är utrustad och träna på att balansera och hantera din cykel.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Idrott och hälsa Svenska Teknik
Du kommer att få lära dig hur du på ett säkert sätt vistas i trafiken som gångtrafikant och cyklist.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska:

 • kunna beskriva var det finns trafikfarliga ställen runt skolan.
 • kunna identifiera trafikfaror på din skolväg.
 • veta hur du säkert tar dig över en trafikerad väg.
 • veta vilken sida av vägen du ska gå respektive cykla på.
 • kunna några vanliga trafikmärken och trafikregler.
 • veta hur en reflex fungerar och varför du ska använda den.
 • få undervisning i säkerhet kring bussåkande
 • veta varför du ska använda cykelhjälm
 • lära dig hur en säker cykel är utrustad och träna på balans i en cykelbana
 • diskutera risker ur bilistens perspektiv, t ex halt väglag- kan inte stoppa bilen vid övergångsställe
 • bli medveten om hållbart resande
 • kunna argumentera för varför det är bra att cykla för hälsan och för miljön

 

 

 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att få:

 • cykla vid olika stationer/banor på skolgården för att kunna bli säkrare i trafikmiljön
 • träna på hur du korsar en tänkt väg på cykel på ett säkert sätt, på skolgården
 • beskriva din skolväg
 • titta på kortare filmklipp, t ex hur väl du syns med reflexer
 • repetera några av våra vanligaste trafikmärken och trafikregler
 • lära dig hur en cykel måste vara utrustad enl. lag både i ljus och mörker
 • cykla en bana för att träna balans med din cykel
 • träna argumentation "varför är det bra att cykla"

 

 

 

3. Bedömning- elevdel

Du ska efter avslutat område kunna:

- berätta om riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö
- ge exempel på hur man beter sig säkert i trafiken 
- berätta vad några vanligt förekommande trafikmärken och regler betyder                

-cykelregler och vad en cykel ska ha för utrustning                                                  -

-argumentera för varför alla borde cykla mer

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

6. Kunskapskrav- LGR 11

5. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3