👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO steg 1, naturvetenskap i närområdet

Skapad 2017-09-20 08:33 i Stenkulan Lerum
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Du kommer att få uppleva och upptäcka hur naturen ändras under våra fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vi kommer att lära oss hur man uppträder i naturen och vad man behöver tänka på när man är i ett naturreservat. Du kommer att få möjlighet att söka svar på dina frågor och funderingar kring djur och natur.

Målen med ditt arbete

- du skall känna till våra fyra årstider
- du skall kunna visa eller berätta något om de olika årstiderna
- du skall veta vad en livscykel är
- du skall känna till några olika träd som finns i närområdet och känna till trädets livscykel
- du skall kunna berätta om något djur som finns i närområdet och berätta eller visa djurets livscykel
- du skall känna till allemansrätten och vad det innebär för dig
- du skall känna igen symbolen för naturreservat och vad det innebär att vara i ett naturreservat

Undervisningen

Vi kommer under året att besöka naturen runt omkring Stenkulan för att följa årstidsväxlingarna. Vi strävar efter att besöka någon skog i närområdet varje vecka. Vi kommer att på olika sätt uppleva, undersöka och upptäcka årstiderna och natur- och djurliv. Vi kommer att fotografera naturen för att kunna jämföra likheter och skillnader. Vi kommer att ta med oss material från naturen och arbeta vidare med i skolan.

Under arbetets gång kommer du säkert få flera frågor och funderingar, som du får möjlighet att söka svar på. Vi kommer att ta tillvara på din nyfikenhet!

Matriser

NO
NO steg 1

Bedömning

Vi kommer bedöma:
På väg att nå målet
Har nått målet
Visar fördjupade kunskaper inom målet
att du känner till våra fyra årstider
att du kan visa eller berätta något om de olika årstiderna
att du vet vad en livscykel är
att du känner till några olika träd som finns i närområdet och känner till trädets livscykel
att du kan berätta om något djur som finns i närområdet och kan berätta eller visa djurets lilvscykel
att du känner till allemansrätten och vad det innebär för dig
att du känner igen symbolen för naturreservat och vad det innebär att vara i ett naturreservat