Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty åk 7 Das bin ich

Skapad 2017-09-20 08:36 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer vi att repetera sexans kurs och utveckla densamma.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Wer bin ich ht 2019

Övergripande mål för elever

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.
Du ska kunna förstå och tolka innehållet i talad och skriven tyska.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, samtala, skriva och lyssna.

Genomförande

Du ska kunna:

presentera dig själv och din familj

berätta om din fritid

samtala med klasskompisar och lärare (ställa frågor, svara på frågor) 

beskriva din skoldag (veckodagar, skolämnen, klockan)

förstå talad tyska (program, radiosändningar, hörförståelseuppgifter)

ord, fraser och grammatiska moment som vi har gått genom och jobbat med 

 

Du kommer att jobba enskilt, parvis och i grupp. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut.

Gällande den muntliga uppgiften ska du och några kompisar intervjua varandra. Ni ska prata tyska hela tiden, ni ska inte läsa upp något, utan berätta utifrån stödord.

Den skriftliga uppgiften, i vilken du ska skriva om dig själv, din familj och din skoldag kommer du att få göra under ett provtillfälle.

 

Bedömning


Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift och att förstå innehållet i tydligt talat, enkelt språk. Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom ska du i skrift berätta om dig själv, din familj och din skoldag, samt göra ett muntligt prov i vilket du intervjuar en kompis, genom att ställa olika frågor.


Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Matriser

M2
Das bin ich

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Att uttrycka dig på tyska i tal.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du talar med ett visst flyt.

Aspekt 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

M2
Das bin ich

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka dig på tyska i skrift.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du skriver med mycket korta meningar. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör, men det påverkar inte begripligheten. Exempel: Meine Schwester heisst Jennifer. Mein Bruder heisst Karl. Er ist fünfzehn Jahre alt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig. Exempel: Meine Familie ist gross. Ich habe zwei Tanten und zehn Cousinen und sie tanzen alle sehr gern.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du skriver med ett visst flyt. Exempel: Mein Vater arbeitet als Lehrer und er sieht jeden Tag fern. Meine Mutter ist eine Leseratte, aber sie ist auch sportlich. Sie geht montags immer schwimmen.
Ny aspekt
Förstå och tolka innehållet i talad tyska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: