Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO steg 2

Skapad 2017-09-20 08:47 i Stenkulan Lerum
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
På Stora Safiren kommer du att lära dig mer om natur, kraft, rörelse, material och ämnen! Vi kommer att arbeta mycket med fältstudier och undersökningar och du kommer att få dokumentera dina upplevelser och lärande.

Innehåll

Syfte

Du kommer under årskurs 2 och 3 att få lära och utveckla dina kunskaper inom NO. Du kommer att få lära mer om djur och växter i vår närmiljö och hur de påverkas av våra årstider. Du kommer att lära dig nya begrepp om kraft och rörelse. Du kommer att få undersöka material och ämnen i din närhet för att upptäcka dess egenskaper. Du kommer att få möjlighet att söka svar på dina egna frågor och funderingar  som väcks.

Målen med ditt NO-arbete

Året runt i naturen, du ska kunna
- några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider
- några djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas
- beskriva några enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Kraft och rörelse, du ska kunna
- använda begreppen tyngdkraft och friktion för att tex beskriva lek och rörelse i gungor och rutschbanor
- använda begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt för att tex beskriva lek och rörelse vid balansgång och på gungbrädor

Material och ämnen i vår omgivning, du ska kunna
- olika materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
- vilka material några olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
-känna till människors användning och utveckling av olika material genom historien. 
- vattnets olika former fast, flytande och gas. Du ska också kunna beskriva övergångar mellan formerna och använda begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
- luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
- beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering

Metoder och arbetssätt, du ska kunna
- utföra enkla undersökningar och fältstudier utifrån tydliga instruktioner
- dokumentera dina undersökningar med hjälp av text och/eller bild och använda dessa i diskussioner och samtal

 

Undervisningen

Vi kommer under året att besöka naturen kring Stenkulan för att uppleva och utforska vår närmiljö. Vi erbjuder att lära med alla sinnen och använder oss av en variation av undervisningsformer såsom filmer, faktaböcker, fältstudier, observationer, undersökningar, skapande och skrivande.

Under arbetets gång kommer du säkert få flera frågor och funderingar, som du får möjlighet att söka svar på. Vi kommer att ta tillvara på din nyfikenhet!

 

Bedömning

Vi kommer bedöma:
- om du kan ge exempel på enkla samband i naturen
- om du kan ge exempel på förändringar i naturen, exempelvis på livscykler hos djur och växter
- om du kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter dess olika egenskaper 
- om du kan ge exempel på olika näringskedjor 
- om du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst
- om du kan beskriva vad olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras.
- om du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper 
- om du kan utföra enkla undersökningar och fältstudier som handlar om naturen, människan, kraft och rörelse samt vatten och luft 
- om du kan dokumentera dina undersökningar och fältstudier med hjälp av olika uttrycksformer 
- om du kan använda dig av din dokumentation i samtal och diskussioner 

Matriser

NO
NO steg 2

Året runt i naturen, du ska kunna:

På väg att nå målet
Har nått målet
några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider
några djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas
beskriva några enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Kraft och rörelse, du ska kunna

På väg att nå målet
Har nått målet
använda begreppen tyngdkraft och friktion för att tex beskriva lek och rörelse i gungor och rutschbanor
använda begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt för att tex beskriva lek och rörelse vid balansgång och på gungbrädor

Material och ämnen i vår omgivning, du ska kunna

På väg att nå målet
Har nått målet
olika materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
vilka material några olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras
känna till människors användning och utveckling av olika material genom historien.
vattnets olika former fast, flytande och gas. Du ska också kunna beskriva övergångar mellan formerna och använda begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering

Metoder och arbetssätt, du ska kunna

På väg att nå målet
Har nått målet
utföra enkla undersökningar och fältstudier utifrån tydliga instruktioner
dokumentera dina undersökningar med hjälp av text och/eller bild och använda dessa i diskussioner och samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: