👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Utevistelse

Skapad 2017-09-20 10:18 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F – 6

Innehåll

Syfte/mål:

 

Centralt

innehåll:

.

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Fritidslärarens förhållningssätt:

 

För att kunna skapa en meningsfull fritid utanför fritidshemmet ...

För att få en allmänbildning om vistelse i natur och samhälle

 

 

 

Se nedan kopplade mål

...lära känna närområdet och dess möjligheter

...trafikvett

...allemansrätten

...hur utevistelse påverkar vår hälsa

..utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

T. ex  Att vara en närvarande vuxen. Vägleda vid behov. Vara en vuxen förebild.

 

 

 

  UTVÄRDERING 

Utvärdering:

 

Utvärderingssätt:

 

Dokumentation:

 

Förståelse och kunskap om vårt närområde, allemansrätt, trafikvett samt utevistelsens betydelse för vår hälsa

Anpassat efter ålder och barngrupp

T. ex i Unikum och på Sites/Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTIVITETSPLAN

Aktiviteter:

Lärandemiljö:

 

Planerade utedagar 

Lekar och aktiviteter på skolgården

Vår skolgård och vår närområde

Material och teknik anpassas efter val av tema, lek och aktivitet

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -