👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

slöjd 6-9 sär

Skapad 2017-09-20 10:27 i Grundsärskolan Simrishamn
Grundsärskola F
slöjd 6-9 sär

Matriser

omdöme Slöjd år 6 grundsärskolan

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan också **medverka** i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **väl fungerande** sätt.

Slöjdens processer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.

Slöjden i samhället

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån syftet och någon miljöaspekt **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.

omdöme Slöjd år 6 grundsärskolan

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan också **medverka** i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **väl fungerande** sätt.

Slöjdens processer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.

Slöjden i samhället

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån syftet och någon miljöaspekt **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.