👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Måltid

Skapad 2017-09-20 10:49 i Teknikförskolan Halmstad
Vi vill göra måltiden till en språkutvecklande, trivsam och lärande situation, där hälsa och välbefinnande står i fokus
Förskola
Vi vill göra måltiden till en språkutvecklande, trivsam och lärande situation, där hälsa och välbefinnande står i fokus.

Innehåll

 

GPP-vardaglig situation

 

                                                                                                                         

 

Aktivitet -  Måltider

 

Syfte

 

 • Vi vill göra måltiden till en språkutvecklande, trivsam och lärande situation, där hälsa och välbefinnande står i fokus.

   

 

Läroplansmål i fokus

 

 • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kropps uppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. (2.2)

 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. (2.3)

 • Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.(2.2)

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vill hjälpa andra (2.1)

 • Utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga.(2.2)

   

 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus

 

 • Lära oss om kost och hälsa.

 • Som pedagoger är vi lyhörda för barnens tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • Genom många samtal, diskussioner och reflektioner tillsammans med barnen få de möjlighet att utveckla språket. Benämna saker vid dess rätta namn.

 • Lära sig att lyssna på varandra och utveckla empatisk förmåga. Viljan att hjälpa sina vänner och utveckla förståelse för att alla är olika.

 • Uppmuntra barnen att göra saker själva.

 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen)

 

 

 

 • Undervisningsstrategier (kopplat till målen) Finmotoriken/ koordinationsförmågan tränas genom att ta maten själv, dela maten och använda bestick.

 • Vi samtalar om vikten att äta rätt, för att orka hela dagen.

 • Efter varje måltid som vi har i smågrupper läser vi en bok och matramsa. Barnen får ett större ordförråd, dem får leka med ord utveckla sin förmåga att rimma och upptäcka nonsensrim

 • Barnen kan påverka sin situation genom att utrycka sina tankar och åsikter om dagens måltid och där är vi stöttande pedagoger.

 • Under måltiderna använder vi oss av Veli Toumelas språkutvecklande principer.  Vi använder rätt ord och begrepp och ger barnen språkutrymme. För att göra det ännu tydligare använder vi kroppsspråk och gester.

 • Barn lär sig ta hänsyn till sina kompisars eventuella allergier och kost vanor. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra vid matbordet.

 • Barnens självständighet övas genom att vi uppmuntrar dem att ta mat själva, dela själva och känna efter hur mycket dem orkar äta utifrån sin egen förmåga.