👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A kap 3

Skapad 2017-09-20 12:23 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
I den första delen av kapitlet får eleverna träna på additionsmetoderna talsortsräkning, förändra och uppställning inom talområde 1-1000. Därefter följer subtraktionsmetoderna talsortsräkning, nära7lite, och uppställning inom talområde 1-1000. I den sista delen behandlas sambandet mellan addition och subtraktion. Eleverna får träna på att välja räknesätt samt kontrollera sina svar.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Centrala innehållet:

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000
  • olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000
  • samband mellan addition och subtraktion

Hur kommer vi att arbeta?

Under v. 43-47 kommer vi att arbeta med kapitel 3.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta med olika parövningar som behandlar addition och subtraktion. Till exempel mattekluringar och mattespel.

Vi kommer att arbeta i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Eleverna kommer att få matteläxa tisdag till måndag. 

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Självbedömning innan kapitlets början och efter. 

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.