👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal och romerska siffror

Skapad 2017-09-20 14:10 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Att kunna dela in stora tal i olika talsorter, veta hur de är uppbyggda och kunna använda dem vid olika räknesätt är viktigt. Detta för att man ska kunna bli mer flexibel i sin användning av sina matematiska kunskaper.

Innehåll

 

Arbetssätt:

 •  Gemensamma genomgångar av talsorter, uträkningar av stora tal m.m.
 • Enskilt och gemensamt räknande i Matteborgen 5A.
 • Grupparbete kring mer utmanande uppgifter. 
 • Kolla på filmer från Youtube.

 

Mål: Att kunna multiplicera/dividera/subtrahera och addera stora tal. Kunna sortera in ett stort tal i olika talsorter och ha kännedom om de romerska siffrorna. 

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 •  Veta hur du utför en division av stora tal.
 • Veta hur du multiplicerar stora tal.
 • Veta hur du subtraherar stora tal.
 • Veta hur du adderar stora tal.  

 

På vilket sätt bedöms det:

 •  Genom att du klarar av de uppgifter som finns i diagnos delen i Matteborgen 5A. 

 

Viktiga begrepp/personer: Ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental, miljontal, division, multiplikation, subtraktion och addition. 

Tidsplan: V.38-42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Film om addition och subtraktion av stora tal till 25/9 Måndag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6