👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 4 HT-17

Skapad 2017-09-20 14:29 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Vill du lära dig många nya ord som är vanliga i hus och hem? Hur läser man och riktigt förstår en skönlitterär text? Vet du hur man kan beskriva med "målande" uttryck?

Innehåll

Utgångspunkt

 

Resultat från förra läsåret visar att vi behöver träna extra mycket på basordförrådet.

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

  •  de vanligaste orden och begreppen i vardagsspråket t.ex. saker som finns i hus och hem.
  •  läsa relativt tydligt och i huvudsak med flyt.
  •  urskilja en enkel skönlitterär texts budskap och läsa mellan raderna.
  •  på ett enkelt sätt beskriva t.ex. känslor och miljöer med "målande" uttryck.
  •  skriva en återgivande text med en i huvudsak fungerande struktur (inklusive en orientering, "tidsord" med ett antal begripliga händelser, en avslutning och en värdering - "Jag tycker...").

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

  • ett stort antal ord och begrepp i vardagsspråket t.ex. saker som finns i hus och hem.
  •  läsa tydligt och med ett gott flyt.
  •  relativt väl, urskilja en enkel skönlitterär texts budskap och läsa mellan raderna.
  •  på ett mer utvecklat sätt beskriva t.ex. känslor och miljöer med "målande" uttryck.
  •  skriva en återgivande text med en relativt väl fungerande struktur (inklusive en orientering, "tidsord" med ett antal tydliga händelser, en avslutning och en värdering - "Jag tycker...").

Du kommer att arbeta med ord som finns i olika rum i ett hem, vanligt förekommande ord i en skönlitterär text, ord som beskriver känslor och olika platser, samt även olika "tidsord".

 

Genomförande

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi ofta skriver och diskuterar tillsammans, samt regelbundna läxor när det gäller basorden som har med hemmet att göra.

I arbetet med den skönlitterära boken kommer vi att inför varje kapitel gemensamt gå igenom aktuella ord och begrepp (dessa kommer att repeteras ett flertal gånger). Vid första tillfället läser var och en kapitlet tyst och antecknar svåra ord. Vid andra tillfället går vi igenom och förklarar alla elevers svåra ord, därefter läser vi det aktuella kapitlet högt gemensamt ytterligare en gång. Jag kommer även att läsa vissa kapitel högt och stanna vid lämpliga tillfällen och ställa frågor, diskutera handlingen eller poängtera något specifikt. Eleverna kommer att återkommande få skriva loggbok och även skriftligt svara på frågor som rör texten.

Återgivande text: Vi tittar på exempeltexter, jag modellerar, vi skriver tillsammans och eleverna skriver enskilt.

 

 

 

Dokumentation och bedömning

 

Bedömning sker:

1. Löpande under muntliga och skriftliga redovisningar och "läxförhör".

2. Muntligt vid regelbunden högläsning.

3. I form av beskrivningar på känslor och miljöer där du ritar, målar och skriver.

4. I form av en egenproducerad återgivande text.