👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i årskurs 1

Skapad 2017-09-20 14:50 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska lära oss att skriva och läsa bokstäver, ord och enkla meningar.

Vi ska lära oss att lyssna och förstå.

Vi ska lära oss att berätta.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

känna igen stora och små bokstäver
kunna koppla bokstav till ljud
läsa och förstå korta ord samt känna igen de vanligaste ordbilderna t.ex. och, att, jag, på
läsa och förstå enkla meningar
skriva korta ord 
lyssna och förstå instruktioner och olika slags berättelser
kunna berätta om något de har upplevt för klassen

 

Arbetssätt:

Vi hjälper dig att utveckla dina förmågor genom att:


befästa bokstavsformer med hjälp av olika material och verktyg
laborera med språkljud, t.ex. byta ut, lägga till eller ta bort bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord
du får läsa mycket och ofta
se till att du har tillgång till inspirerande läsning
få lyssna på högläsning regelbundet och samtala i grupp om texter vi läst. Till vår hjälp har vi läsfixarna i "En läsande klass".

använda digitala lärverktyg

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

läsa ord och enkla meningar med flyt och förståelse

på ett enkelt sätt diskutera texter som du har hört. Du kan t. ex. koppla texten till något du själv upplevt.

skriva ord till bilder där ord och bild samspelar

kort berätta vad du har varit med om eller läst så att andra förstår

lyssna och förstå enkla instruktioner



Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3