👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT17

Skapad 2017-09-20 15:50 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi skall arbeta med kunskapskraven: Läsa Lyssna Tala Skriva Realia

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska åk 7-9

Ej uppnått kunskapskraven
E
C
A
ANSVAR & ENGAGEMANG
- aktivitet på lektionerna - eget ansvar (inlämningsuppgifter, läxor, prov, grupparbete, komma i tid osv.)
Tar ej tillräckligt ansvar för sitt eget lärande. Har svårt att komma igång med sina arbetsuppgifter och/eller arbetar endast korta stunder.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ett visst ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande
LÄSA
Läser enkla texter och har svårigheter med att återge innehållet i den lästa texten. Har svårt att förstå den lästa texten.
Läser till åldern anpassade texter och kan återge det lästa i stora drag så att andra förstår.
Läser, förstår helhet och detaljer i texter och kommenterar dem.
Läser även längre texter, kommenterar dem och kan dra egna slutsatser utifrån det lästa.
SKRIVA
Har svårt att göra sig förstådd i skrift.
Kan skriva olika typer av texter med ett enkelt språk så att den som läser förstår vad texten vill säga.
Skriver varierat (meningsbyggnad, ordval etc) och har gott sammanhang i texterna. Kan skriva olika sorters texter.
Har hög språklig säkerhet och flyt i sina texter, vilka dessutom har ett rikt innehåll.
TALA
Deltar inte i samtal och diskussioner eller deltar inte tillräckligt ofta. Har svårt att återberätta något man läst, hört, upplevt etc.
Deltar i samtal och diskussioner där eleven framför sina egna åsikter. Kan återberätta något man läst, hört, upplevt etc.
Talar tydligt och har ett gott sammanhang, och kan anpassa språket till olika situationer. Använder sig av strategier som tex omformuleringar för att göra sig förstådd.
Talar tydligt med språkligt flyt, sammanhang och variation.
LYSSNA
Har svårt att förstå talad engelska, till exempel vid instruktioner.
Förstår helheten i talad engelska från olika delar av världen.
Förstår helheten i talad engelska från olika delar av världen, samt kan sammanfatta det sagda och kommentera det.
Förstår helhet och detaljer i talad engelska från olika delar av världen. Kan sammanfatta och kommentera det man hört.
REALIA
Du har inte visat tillräckliga kunskaper inom detta kunskapskrav
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.