👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordbruk, fiske, skog och gruvor

Skapad 2017-09-20 20:12 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 8 Geografi
Under vecka 35-41 arbetar vi med basnäringarna; jordbruk, fiske, skogsbruk och gruvdrift.

Innehåll

Vi arbetar med att se vilka fördelar och nackdelar det finns med att utvinna olika råvaror från naturen. Vi studerar också vilka miljömål som finns för att använda naturresurser på ett hållbart sätt.

Vi kombinerar det med ett prov där du ska visa att du kan analysera och dra slutsatser från kartor i kartboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9