👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och förbättra berättande text

Skapad 2017-09-20 20:42 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer arbeta med berättande texter. Vi kommer träna tillsammans och sedan får du skriva din egen berättelse. Under arbetets gång kommer du att få ge förslag på hur din och kamraters texter kan förbättras.

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 • formulera dig i text
 • anpassa språket efter mottagare

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • skriva en berättelse med inledning, handling och slut
 • använda beskrivande ord i din berättelse
 • dela in din text i meningar med hjälp av versal och skiljetecken
 • ge förslag på förbättringar på din egen och andras texter gällande form och innehåll
 • göra förbättringar på din egen text utifrån egna och andras förslag

Begrepp

 • skiljetecken
 • versal
 • gemen
 • respons
 • kamratbedömning
 • inledning
 • handling
 • avslutning
 • beskrivning
 • mening
 • förbättra

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • läsa och diskutera berättande texter
 • titta på texttypiska drag för berättande texter
 • arbeta med berättande texter i vår arbetsbok Zick Zack
 • läsa andra elevers texter och ge förslag på förbättringar
 • hitta på korta sagor utifrån en gemensam fyrfältare och muntligt berätta för varandra
 • samla förslag på hur man kan börja sina meningar. Tex.:
  Först..
  Sedan...
  Därefter...
  Plötsligt...
  Då så...
  Till slut...
  Slutligen...

Du kommer att:

 • få planera en berättelse med hjälp av en fyrfältare
 • utgå från planeringen och skriva din berättelse på dator
 • ge förslag på förbättring av en kamrats berättelse med hjälp av checklista samt two stars and a wish
 • förbättra din egen berättelse utifrån egna och andras förslag

IKT i undervisningen sker genom:

 • du skriver en berättelse i ordbehandlingsprogram på dator
 • du får skriva en utvärdering av ditt arbete på din sida på Unikum

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • du väljer innehållet i berättelsen
 • kamratbedömning
 • kooperativa arbetssätt

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning:

Formativ bedömning

 • kamratbedömningar med hjälp av checklista samt two stars and a wish
 • respons från lärare under arbetets gång

Summativ bedömning

 • din färdiga berättelse

 

 

Uppgifter

 • Fyrfältare

 • Checklista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3