👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete åk 1-3

Skapad 2017-09-20 21:28 i Bruksskolan Färgelanda
Värdegrundsarbete
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Under några veckor kommer du få möjlighet att lära känna fler kamrater på skolan genom ett temaarbete i åldersblandade grupper med värdegrunden i fokus.

Innehåll

LPP – Värdegrund (åk 1-3)

Inledning

Under de kommande veckorna kommer du att få arbeta i blandade grupper (åk1-3) med värdegrund som tema.

Syfte

-        Att genom deltagande i gemensamma aktiviteter över åldersgränserna ge dig möjlighet att ytterligare känna gemenskap och trygghet i din skola

-        Att du ska träna på att göra genomtänkta val och ta ansvar för ditt ställningstagande

-        Att ge dig möjlighet använda din förmåga till inlevelse och förståelse för andra människor

-        Öka din kunskap om begreppet diskriminering och vad det kan innebära

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

… Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

(Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag)

 

I ämnet samhällskunskap i läroplanen går att läsa följande:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

 

Ur det centrala innehållet:

 

( Lgr 11, Samhällskunskap)

 

Mål

-        Ökad trygghet för dig som elev

-        En ökad kunskap om begreppet diskriminering

-        Ge dig som elev möjlighet att leva dig in i andra människors upplevelser och tankar samt samtala kring dessa

 

Arbetssätt

-        Film, berättelser och dramatisering med efterföljande diskussioner

-        Övningar med möjlighet att ta ställning och motivera sitt ställningstagande

-        Musik kopplad till arbetsområdet

 

Mina lärare kommer att bedöma:

 

-        Min aktivitet på lektionerna dvs. hur jag visar att jag lyssnar, samtalar och på olika sätt visar min kunskap (muntligt, skriftligt)