👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idol un concurso

Skapad 2017-09-21 08:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde skall vi jobba med att utveckla språk kunskaper i spanska genom att skapa vår egen idol.

Innehåll

Ni kommer de närmsta veckorna på torsdagar jobba med att skapa era egna deltagare till idol. Tänk på vad din deltagare heter, var de kommer ifrån, vilken sång de skall sjunga. Desto mer ni skapar desto mer kommer ni att lära er. 

 

Matriser

M2
Bedömningsmatris till Spanska åk 6-9

Spanska Årskurs 6-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNA
- Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden.
Du kan svara korrekt på enstaka frågor angående innehållet.
Du ger korrekt svar på ett flertal frågor och visar på så sätt att du förstår huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt.
Du kan svara på i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig innehållet när spanska talas. Du kan göra en enkel sammanfattning av helheten i innehållet.
TALA - Samtal
- Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Du kan delta i samtal på spanska med ett fåtal ord såsom att svara "ja" eller "nej" på frågor. Du kan presentera dig och berätta kortfattat om dig själv, t. ex. din ålder och var du bor. Du kan ställa enkla frågor som t. ex. vad någon heter, var någon bor och hur gammal någon är.
Du kan göra allt för nivå 1. Du kan använda några strategier för att kommunikationen ska fungera som t. ex. använda andra ord när du inte kommer på de rätta, be den du samtalar med om hjälp med ett ord och använda ditt kroppsspråk.
Du kan göra allt för nivå 1 och 2. Du medverkar och bidrar aktivt i samtalet, t. ex. genom att ställa frågor, ställa följdfrågor, hjälpa till med ord vid tillfällen då det behövs och använda ett positivt kroppsspråk.
TALA - Berätta
- Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra.
Du kan uttala en del spanska ord och enstaka fullständiga meningar.
Du talar med sammanhang och ett tydligt och klart uttal.
Du talar med sammanhang och med ett gott uttal samt använder olika strategier för att lösa språkliga svårigheter, som t. ex. använda andra ord när du inte kommer på det ordet du söker och/eller beskriva ett fenomen när du saknar namnet på det.
LÄSA
- Kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan svara på enstaka frågor angående innehållet i texten.
Du kan besvara flertalet frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig helheten i texten.
Du kan besvara i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig texten i både helhet och detalj.
SKRIVA
- Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något.
Du kan kommunicera med enstaka ord på spanska.
Du kan kommunicera skriftligt på spanska, bl. a. genom att ställa och besvara enkla frågor. Du skriver begripligt och tydligt.
Du kan kommunicera skriftligt på spanska t. ex. vid informationsutbyte och personliga kontakter eller om ämnen som är väl kända för dig. Du uttrycker dig klart och tydligt, dvs du har få fel när det gäller grammatik och stavning.
REFLEKTION
- Kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till vad det gäller t. ex. tal och läsning.
Du kan reflektera över din inlärning i spanska genom att medvetet och regelbundet utvärdera ditt arbete. Du kan använda dig av olika inlärningstekniker, såsom stödord, mind-maping, understrykningar och bilder.
Du kan reflektera kring vilket inlärningssätt som fungerar bäst för dig och motivera varför.
GENOMFÖRA UPPGIFTER
- Kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand.
Du kan genomföra uppgifter både på egen hand och tillsammans med andra. Du kan genomföra både muntliga och skriftliga uppgifter.