Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, 7-9 Ekologi (Uppsala kommun)

Skapad 2017-09-21 14:17 i Tunabergsskolan Uppsala
Ekologi avsnitt för grundläggande begrepp med fokus kring sjö ekosystem,använda bestämningsnyckel och biologiska indikatorer.
Grundskola 7 Biologi
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. I det här avsnittet lär Du Dej ord för att beskriva förändringar mellan olika djur och växter i naturen. Du lär Dej att tolka naturen genom att analysera förändringar i antalet växter och djur.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Du arbetar med ekologi med tyngdpunkten mot vårt behov av rent vatten , lokala ekosystem i sjöar och vattendrag och olika sätt som vattnet kan förorenas.

Du lär Dej om vad ett ekosystem med näringskedjor och ekosystemtjänster är. Du lär dej att använda och göra bestämningsnycklar. Du får tillfälle att göra aktivt fältarbete och använder dina kunskaper på en fritidsdag med fiske. Du använder mikroskop för att upptäcka alger och mikroorganismer som del av näringskedjor i sjöar. Vi ska arbetar främst med näringskedjor i sjöar , lära oss fiskar och fiskeregler.

 

 

Du ska kunna:

Göra, läsa av  och skriva om resultatet i tabeller och linjediagram om populations utveckling. 

Göra och använda bestämningsnycklar.

Vet vad ekosystemtjänster är.

Kunna formeln till respiration och fotosyntes.

Känna till de mest vanliga sätten hur vatten kan bi förorenad.

Känna till vad grundvatten är och hur det kan bli förorenad.

Kunna använda ett mikroskop och dokumenterar vad Du ser.

Undervisning och bedömning

Undervisningen sker via presentationer och övningar. Bedömning sker genom inlämnade arbetsuppgifter och arbetsprover, samt prover.

Uppgifter

 • Ekologi introduktion

 • Mikroskopet

 • Bedömningsmatris Ekologi LYSA

 • Fiskarna i Fyrisån

 • Dissektion av fisk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Mikroskops arbete dokumentation

E
C
A
Dokumentation
Du visar teckningar som är i rimliga proportioner i förhållande till förstoringen. Endast en av de tre övningar redovisas.
Du redovisar de flesta övningar. Du anger förstoring och har god överensstämmelse mellan proportionerna i bilden och förstoringen.
Du redovisar alla uppgifter , har utmärkt detaljnivå och proportioner i din tekning.
Ny aspekt

Bi
Observerbara KR för mikroskops arbete

Mekanisk hantering av mikroskopet

 • Bi  E 9   I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  C 9   I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Bi  A 9   I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
E
C
A
Du visar att Du kan hantera mikroskopet när läraren påminner dej om metoderna.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du behöver endast en påminnelse. Du justerar ljus, skärpa och preparatets centrering väl och får en bra bild.
Du ställer in ljus, skärpa och centrera preparatet självständig samt får en utmärkt bild. Du byter också objektivet korrekt.
Du ställer in ljus, skärpa och centrera preparatet självständig samt får en utmärkt bild. Du byter också objektivet korrekt.

Bi
Biologi, 7-9 Ekologi Fiskar i Fyrisån

E
C
A
Använda information
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Aktivt delta i arbetet med utställningen ned hjälp av klasskamrater och studievägledare
Att initierar och utveckla ideer till utställningen som förklarar näringskedjor och näringsväv
Dokumenterar undersökningen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
att bidra till utställningen med realistiska tekningar , bilder och text om fiskarna och deras plats i näringskedjan.
att bidra till utställningen med genomtänkta bilder,tekningar och text som lyfter det mest väsentliga om fisken och hjälper betraktaren förstå vad som är intressant.
ekosystem, flöden ,kretslopp
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
Att kunna förklara vad som händer om en faktor i Fyrisåns miljö förändras av människan.
Att kunna förklara detaljerad med användning av skolspråk och ekologiska begrepp vad som sker när Fyrisåns miljö förändras av människan.

Bi
Biologi, 7-9 Ekologi (Uppsala kommun)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: