Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala år 9

Skapad 2017-09-21 14:20 i Kristinebergskolan Oskarshamn
.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Fokus på talförmågan och att samtala.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

 Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel­ska språket ...
...samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal  och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i tal,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

- Olika former av samtal och dialoger.

- Samtal och diskussioner samt argumentation. 

- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. 

- Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
- Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryckr talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer under det här arbetsområdet att träna dig på att:

- använda engelska muntligt i olika sammanhang. Detta görs genom olika talstationer, där du tillsammans med andra talar och diskuterar det uppgiften kräver.

Visa vad du lärt dig

- Slutuppgiften består av en taluppgift där du i grupp visar din muntliga förmåga (samtal).

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: