👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Geometri och Koordinatsystem

Skapad 2017-09-22 09:13 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Räkna ut arean på ditt rum och planera inköp av möbler! Vi kommer arbeta med omkrets, area, medelvärde samt koordinatsystem.

Innehåll

 

 Mål för arbetsområdetMålet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  man kan beskriva skillnaden mellan omkrets och area
 •  man kan beskriva skillnaden mellan en triangels area från en rektangels/kvadrats area
 •  man kan arbeta med att räkna ut arean med sammansatta figurer utifrån sin kunskap om triangelns/rektangelns area
 • man kan beskriva skillnaden mellan parallellogram, romb, parallelltrapets, rektangel, kvadrat
 • man beskriva och jämföra olika trianglar med dess rätta begrepp (ex liksidig, likbent, rätvinklig, spetsvinklig, trubbvinklig)
 • man använder sig av ett koordinatsystem
 • hur ett proportionellt samband kan beskrivas
 • man kan skilja mellan typvärde, median och medelvärde genom att ge egna exempel

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Exit tickets (anonyma och icke-anonyma9
 • Analysera och föra resonemang utifrån de exit tickets vi i klassen gör.
 • Kamratbedöma problemlösningsuppgifter utifrån en checklista
 • EPA-uppgifter
 • Uppgiften "Mitt rum".
 • Göra jämförelser mellan olika objekt (muntliga/skriftliga)
 • Analysera elevsvar för att diskutera olika kvalitativa nivåer och använda sig av en matris i det arbetet.
 •  "Hitta felet" - olika övningar där eleverna får rätta mina lösningar där det finns medvetna fel med. 
 •  
 •  

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • muntligt presentera uppgifter
 • deltaga aktivt vid gemensamma samtal
 • kamratbedöma färdiga uppgifter
 • rätta felaktiga lösningar
 • du gör jämförande förklaringar med bilder, symboler, text
 • göra skriftliga prov och diagnoser
 • vara aktiv vid våra diskussioner kring svar på olika kvalitativa nivåer
 • använda matriser vid bedömningarna av dig och anonyma uppgifter
 •  

 

Källor vi kommer att använda 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Matteborgen 6A
 • Ncm
 • Skolverket , bedömningsportalen
 • Mattelyftsuppgifter/litteratur - Skolverket 
 •  
 •  
 •   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6