Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, åk 1, 2018-2019

Skapad 2017-09-22 10:43 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1 D, Toråsskolan, Arbetet sker löpande under läsåret 15/16
Grundskola 1 Bild
Läsårsplanering i bild.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. 

Våra mål utifrån aktuella kunskapskrav år 6

 • Att du utvecklar din förmåga att skapa olika typer av bilder - bilder för att berätta och bilder för att visa och förklara. 
 • Att du utvecklar din förmåga att använda olika tekniker och material i dina bilder.
 • Att du utvecklar din förmåga att analysera bilder

Hur arbetar vi?

Vi använder ofta bild för att komplettera texter vi skriver samt för att beskriva och förstärka upplevelser vi varit med om. Vi provar också på olika material och tekniker för att upptäcka olika uttryckssätt, t.ex. torra färgpennor, akvarell , flaskfärger  samt pyssel med t.ex.olika sorters papper och tyg.

Vi samtalar om bilder i olika sammanhang, hur de är utformade och hur vi kan förstå bildens budskap.

Vi provar på att överföra digitala bilder till text på datorn. 

Med dessa olika material och tekniker arbetar vi med såväl gemensamma som enskilda uppgifter. Vi varierar givna uppgifter med fritt skapande.

Hur visar du vad du lärt dig?

Genom att prova på och delta i olika aktiviteter. Genom att använda dina kunskaper i bild i olika sammanhang, t.ex i samband med sagoskrivande, temaarbete, matte och efterarbete av naturupplevelser. 

Detta bedöms

Din förmåga att: 

 • använda bilder som komplement för att berätta, återberätta eller förklara
 • skapa bilder med hjälp av olika material och teknik som presenterats
 • samtala om en bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: