Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för avd Solen ht19/vt20Språk och kommunikation

Skapad 2017-09-22 12:12 i Bergviks förskola Söderhamn
Förskola
Språk och kommunikation är ett av våra prioriterade mål detta läsår.

Innehåll

Nuläge

Vi har en grupp med barn i åldrarna 4-5 år. De flesta av barnen är nya i gruppen, så vi måste se lite var barnen befinner sig. Barnen behöver träna på att kommunicera och lyssna på varandra. Intresset för att lyssna på sagor finns, intresse för bokstäver likaså,  vi kommer även att använda oss av TAKK- tecken som stöd i arbetet med barnen.

 

Mål

"Att varje barn utvecklar;

sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner."

 

Syfte

Språket har en avgörande roll i våra liv.

 Med detta arbetet vill vi ge barnen så bra  förutsättningar som möjligt  för att kunna vara delaktiga i samhället, det sociala nätverket, skolan och arbetslivet.

 

Genomförande

Barnen ska erbjudas lässtunder varje vecka, vi kommer att använda oss av böcker, flano-sagor, fritt berättande samt appen Kidsread.

Vi kommer att arbeta med materialet ”Före Bornholm- språklekar i förskolan.

Vi kommer att göra egna små berättelseböcker med både text och Qr koder.

Alfabet och ordbilder uppsatta.

Använda TAKK- tecken som stöd, i vårt arbete.

Samlingar med sånger, rim o ramsor, sagor, tecken samt diskussioner.

Rytmik i samarbete med Kulturskolan.

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget diskuterar enskilda och gemensamma anteckningar, barns och pedagogers reflektioner diskuteras samt foton och filmer från våra aktiviteter med barnen, för att se om målen uppnåtts och hur vi ska arbeta vidare. Reflektioner och analyser skrivs regelbundet in i Unikum.

Ansvar

Arbetslaget

 

Uppföljning

 

I December gör vi en utvärdering av höstterminen, för att se hur vi ligger till och i Januari gör vi en uppföljning om hur vi ska gå vidare.

I juni görs en utvärdering av hela läsåret.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: