👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa musik

Skapad 2017-09-22 13:08 i Lekstorpsskolan Lerum
Kreativitet och skaparglädje blir till en låt!
Grundskola 7 – 9 Musik
Uppdraget går ut på att lära sig hur en låt är uppbyggd, vilka grundstenar som behövs och hur de kan kombineras för att bilda en helhet.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

Att skriva musik är en kreativ process och kreativitet är något som efterfrågas i dagens samhälle. Att pröva och ompröva, försöka och sedan utvärdera sina försök utvecklar det kreativa tänkandet.

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig att använda olika strategier för att kunna skapa en låt eller en del av en låt med hjälp av olika utgångspunkter och verktyg.

Hur ska jag lära mig?

 • Genomgång av olika delar och deras funktion inom en låt.
 • Genomgång av olika sätt att skapa en låt. 
 • Självständigt eller i liten grupp sätta samman olika musikaliska byggstenar (ackord, melodi, text eller beat) samt pröva och ompröva.
 • Spela och sjung själv till eller använd något musikinspelningsprogram. iPad - Garageband/Soundtrap  Chromebook - Soundtrap
 • Föra loggbok över din process och hur arbetet går framåt.
 • Allt material finns på Classroom under koden ijo1iyj

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Du kommer att bli bedömd formativt och summativt under arbetets gång. Den formativa bedömningen sker genom hela processen genom att du under arbetets gång får redovisa dina framsteg, tankar, och funderingar. Den summativa bedömningen kommer att ske i slutskedet av arbetet där du kommer att bli bedömd på hur väl din låt hänger samman och har en karakteristisk stil. 

Förmågor

När du arbetar med den här uppgiften tränar du på din förmåga att skapa något utifrån egna musikaliska tankar och idéer. Du tränar också på att ge och ta emot konstruktiv feedback och använda den till att fortsätta utveckla din låt.

Verklig mottagare

En del av era låtar kommer att spelas upp på en konsert den 27/10 för elever på skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musikskapande

Förmågor

Bedömning av förljande förmågor:
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Underlag saknas
Behöver utvecklas
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Skapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Reflektion om musicerande
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.