👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EFTERKRIGSTIDEN

Skapad 2017-09-23 17:20 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Historia
Vi kommer jobba med konflikter och händelser i världen efter världskrigen. Du väljer själv vilken konflikt/händelse du vill arbeta om och hur du vill jobba och presentera den konflikt du valt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

  • Aktuella konflikter/händelser i världen och historiska perspektiv på dessa.

  • Bakgrund till konflikterna/händelserna, vad hände och hur är det idag

  • Kritiskt granska, tolka och värdera källor för att skapa kunskap

  • Kunna och förstå de begrepp som används i samband med området vi arbetar med

  • Träna att dra slutsatser, jämföra och förstå samband och orsaker

Bedömning - vad och hur

VAD

 • Nyhetsreportaget i iMovie, radioreportage/podradio, krönika, reportage eller artikeln som gjorts enskilt enligt instruktioner
 • Delaktig i diskussioner

HUR

 • Genom ett enskilt arbete i form av en artikel/krönika/krönika, radioreportage/podradio eller ett nyhetsreportage som görs efter instruktioner
 • På lektioner i diskussioner. 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa faktatexter, se dokumentärfilmer om Kalla kriget och aktuella konflikter,  samt söka fakta själv på internet
 • Diskussioner
 • Göra en redovisning i form av ett nyhetsreportage i iMovie, radioreportage/podradio eller skriva en artikel/krönika/reportage eller annat sätt efter instruktioner om vad som ska finnas med i den konflikt man valt. Det som ska finnas med är bakgrund till konflikten/händelsen, vad hände och hur är det idag och dra paralleller till liknande konflikter.