Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 17/18

Skapad 2017-09-24 18:43 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering SO, År 1

 

Strandängsskolan 17/18

 

Område:

 

Etik och moral, ordningsregler, respekt, hänsyn

 

Båstads närområde och samhälle
Nutidshistoria

 

 

 

Syfte/Långsiktiga mål:

 

Förmågor i fokus:

 

  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur

  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

  • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

 

 

 

Konkretisering av målen:

 

Vad ska eleverna kunna?(faktakunskaper/ord/teorier)

 

Hur livet påverkas av årstiderna.

 

Kunna se på sin egen roll i samhället.

 

 

 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 

Eleverna ska kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 

Eleverna ska kunna samtala om elevnära livsfrågor.

 

Eleverna ska successivt ta ett allt större inflytande över sin utbildning

 

 

 

Bedömning:

 

Du kan ställa frågor och använda ord och begrepp inom området.

 

 

 

Bedömningsverktyg: Läroplanen, Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: