👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! åk 6

Skapad 2017-09-25 10:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Planeringen utgår från läromedlet Magic
Grundskola 6 Engelska
Till materialet finns en Classbook med olika texter. Längst bak hittar du Magic Pages med fraser, grammatik m.m. Till boken finns även en web-del där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar och träna på glosorna

Innehåll

Magic åk 6

Du kommer att få lära dig om ungdomars vardag och aktiviteter och fakta om olika engelsktalande städer och länder.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

 • förstå när andra pratar engelska
 • läsa och förstå engelska
 • själv tala och skriva engelska
 • reflektera kring hur de som lever i engelsktalande länder har det och jämföra med dig själv

Undervisningens innehåll

 

Läsa texter i Magic 6 Classbook och skönlitterära böcker på engelska.

 

Göra övningar i boken Tummen upp, som är förberedande inför de nationella proven i engelska.

 

Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.

 

Skriva texter av olika slag, t ex faktatexter, beskrivningar, dialoger och brev.

 

Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)

 

Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.

 

Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

 

Lära oss om olika engelsktalande länder.

 

 

Hur?

 

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa".

Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

 

 

Detta kommer bedömas

 

Din förmåga att:

 

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i texter

I slutet av terminen får du ditt första betyg i engelska. 

 

Bedömningen sker med:

 • läxförhör
 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Prov
 • Övningar i boken Tummen upp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6

Matriser

En
Magic! åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Ny aspekt