👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PLANERING HKK 17/18

Skapad 2017-09-25 12:31 i Duveds skola Åre
Ett arbete vi kommer arbeta med under några veckor fram till vecka15
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Du ska varje vecka svara på en fråga, lägga en bild och reflektera över det vi gör i klassrummet. Detta kallar vi LOGG HKK 17/18 Bilden nedan om citron visar hur du kan tänka i bredd och djup.

Innehåll

Vad ska vara med?:

Reflektioner från det vi gjort.

Ha koll på vad som gjorts varje vecka, även när du varit borta.

Hur väl du resonerar kring vad vi gjort, lärt, lagat , svara på veckans fråga/frågor. (E-enkelt resonemang) ( C- Utvecklat resonemang)- ( A- Välutvecklat resonemang) 

Att du skriver varje vecka, resonerar och reflekterar, så jag kan bedöma ditt arbete och vad du lärt dig.

 

 

 

Dessa kunskapskrav kommer jag att bedöma

EKONOMI

MILJÖ

HÄLSA

KONSUMTION

HÅLLBAR UTVECKLING

METOD/REDSKAP/LAGA/BAKA

 

 

Uppgifter

 • prov Flytta hemifrån

 • BUDGET / BILD OCH SAMMANFATTNING

 • frågor till häfte HÅLLBAR UTVECKLING

 • Frågor till PLASTIC ISLAND

 • Frågor till häftet Hållbar utveckling

 • Frågor till häftet "Hållbar utveckling"

 • Frågor till häftet "Hållbar utveckling"

 • Frågor till kapitel LIVSMEDEL

 • Frågor till kapitlet LIVSMEDEL

 • Frågor till kapitlet LIVSMEDEL

 • PROV-FLYTTA HEMIFRÅN

 • PROV-FLYTTA HEMIFRÅN

 • PROV-FLYTTA HEMIFRÅN

 • BUDGET / KOLL PÅ PENGARNA

 • Budget/ KOLL PÅ PENGARNA

 • Frågor till filmen Plastic Island

 • Frågor till filmen PLastic Island

 • Frågor till filmen Plastic island

 • PROV- FLYTTA HEMIFRÅN

 • PROV -FLYTTA HEMIFRÅN

 • PROV-FLYTTA HEMIFRÅN

 • PROV FLYTTA HEMIFRÅN

 • PROV FLYTTA HEMIFRÅN

 • PROV FLYTTA HEMIFRÅN

 • LÄRA SIG UTVECKLA SITT RESONEMANG

Matriser

Hkk
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP, kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet hem-och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedna hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
E
TILL VISS DEL /ENKELT RESONEMANG
C
UTVECKLAT RESONEMANG
A
VÄL-UTVECKLAT RESONEMANG
HÄLSA,MILJÖ EKONOMI / LOGG
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
OMDÖMEN LOGG/ LAGA BAKA/ METOD
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
OMDÖMEN LOGG
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
KONSUMTION
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
KONSUMTION
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
HÅLLBAR UTVECKLING
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.