Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurres äventyr hos Upptäckarna - 2017/2018

Skapad 2017-09-25 13:48 i Skogstorps förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Vi har sett att barnen visat stort intresse för ekorrar som finns i vår närmiljö. Därför startar vi upp projektet "Kurres äventyr".

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Hösten 2016 startade vi upp projekt med våra svenska djur. Vi märkte ganska snart att vi inte hade barnen med oss och det behövdes något helt annat för barngruppen. Då bestämde vi oss för att istället arbeta med värdegrund som projekt. Detta arbetade vi med fram till jul och efter jul började vi med projekt "Vatten". 

- Flexibel när man inte får med sig barnen. Byta projekt

- läsa av sin barngrupp

-

 

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Syftet med vårt projekt är att utveckla barnens förmåga samt förståelse för matematik och teknik. Detta genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för ekorrar. Syftet är även att barnen skall utveckla sitt lärande samt sin medvetenhet om naturen, med "Kurres äventyr" som medel.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi inkluderar föräldrarna genom att dokumentera i vår blogg, via Unikum. I bloggen beskriver vi med bild och text barnens/gruppens lärande kring projektet och allt spännande som händer på förskolan. Varje vecka får även vår ekorre "Kurre" följa med ett barn hem över helgen. Veckan efter har vi reflektion tillsammans med barnen om vad som hänt i helgen där barnen får återberätta, träna turtagning och att lyssna på varandra.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

Vi har startat upp med en mindmap och ett spännande äventyr för att inspirera barnens tankar och utifrån dessa ser vi hur vi tillsammans utforskar projektet. Vår viktigaste lärmiljö är vår närmiljö samt skogen, då det är där vi kan lära oss om naturen, matematik och teknik på ett konkret sätt. Där skapar barnen sina egna hypoteser och kommer med frågeställningar. Det vi finner i skogen kan vi sedan ta med till förskolan för att lära oss mer om. Till skogen går vi minst en gång i veckan, gärna mer om tillfälle ges.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte? Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

Vi kommer att använda vårt Troll "Trolle" och ekorren "Kurre" som länkar mellan oss och vårt projekt. Trolle kommer att ge oss olika frågeställningar, uppdrag och tankenötter gällande natur, matematik och teknik. Kurre väcker frågor och nyfikenhet hos barnen. Vi tänker ta vara på tillfällen till lärande och utveckling i skogen samt vår närmiljö. Vi är aktiva i bloggen, vi kommer att arbeta med material som vi tillsammans kommer att hämta in ifrån naturen. Vi tänker arbeta fram en dokumentationsvägg där barnen skall kunna följa projektets framskridande.

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Genom vår start med ett äventyr i skogen med Trollet och Kurre så väcktes barnens nyfikenhet och intresse för Ekorrar. Det som väcker barnens nyfikenhet är "Kurre" som ständigt hittar på nya saker och aktiviteter. Bland annat får Kurre följa med ett barn hem varje fredag och på måndagen ger vi barnen utrymme för reflektion. 

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.  

2.2: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Med detta mål vill vi att barnen skall ställa sina egna hypoteser och att vi tillsammans skall kunna besvara dem. På detta sätt utvecklar de sina förmågor och kunskaper och delar med sig till andra, samt erövrar nya.

 

2.2: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.

Med detta mål vill vi ge barnen förutsättningar och medel att utveckla sina matematiska förmågor på ett konkret sätt. Vi räknar tal och antal, benämner begrepp så som större och mindre, mer och mindre för att jämföra storlek och mängd.

 

2.2: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Med detta mål vill vi att barnen utvecklar sina förmågor att skapa. Barnen får använda bland annat naturliga material för att skapa och konstruera samt får möjlighet att prova olika och nya material och tekniker.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: