Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet vid Storgårdens och Vitklövergatans förskola ht17/ vt18 Lönneberga

Skapad 2017-09-25 16:53 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

Beskriv ert arbete: Vi arbetar med att få gruppen mer samspelt och att de ska visa varandra hänsyn.

Vi pratar med barnen om hur vi ska vara mot varandra för att vi ska ha det bra på Lönneberga.

Vi vill ta till olika samarbetslekar för att barnen ska känna samhörighet.

I samlingar så låter vi ett barn varje dag hålla i samlingen. De hjälper fröken med olika saker. En av uppgifterna är att dra ett "aktivitetskort" där det finns flera olika lekar/uppdrag. Dessa lekar /uppdrag utgår från att barnen ska samarbeta. Vi ser att barnen uppskattar detta och de börjar att bli mer sammansvetsade. Uppdragen kan vara ex massage, ordlek eller lösa problem.

Vi använder oss av "Kompisböckerna", där vi läser boken och diskuterar de olika dilemman i mindre grupper. Vi använder oss av begreppen samarbeta, dela med dig i barngruppen. Vi hör att barnen börjar använda sig av begreppen också i sin lek med varandra.

VT-18

Under vårterminen arbetar vi med temat "Vem är jag". Då barnen får möjlighet att berätta mer om sig själva och sin familj, dessutom stärker de sin identitet och stärker sin självkänsla. Vi utgår från barnens intresse av att berätta mycket om sig själva.  Se pedagogisk planering "Vem är jag".

Vi kommer att ha ett språkinspirerat tema, där vi tillsammans med barnen ger oss ut på resor i världen. Intensivt reser vi under ca 3 veckor. Vi utgår bla från barnens ursprungsländer och får då in andra kulturer. Se pedagogisk planering "Ut och resa".

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Normer och Värden 
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel, lika värde

 

 

 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete: Vi försöker fånga deras nyfikenhet och intressen för att ta reda på vad de är intresserade av. Detta gör vi genom att erbjuda det vi har på Lönneberga och fråga dem vad de vill göra.

Vi möter barnen i deras frågor kring sina intressen. Om vi inte kan svaren så söker vi tillsammans på IPAD. Just nu är det svårt att arbeta utefter deras intressen, då vi har full fokus på samarbete och hur vi är mot varandra.

VT-18

I temat Vem är jag får barnen på ett lekfullt sätt dokumentera sin egen vardag och familj, detta genom att under ett par dagar få hem en kamera. Våra frontfigurer Emil och Ida får de också med sig hem under dessa dagar. Presentationen kommer att ske på storbild, där de visar upp sina bilder.

Vi kommer att arbeta med språket på ett lustfyllt sätt genom ett kreativt och innehållsrikt resande. Vi tar fram fakta om länderna som vi visar på storbild för barnen. Vi lyssnar på musik från landet och de kommer att få skapa/måla flaggor. Vi transporterar oss med flyg, buss eller tåg genom Lönnebergas avdelning. Vi placerar den svenska flaggan på respektive land på vår världskarta.

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter 

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete: Vi arbetar med att låta barnen få uttrycka sina tankar och åsikter. Detta genom att de tränar på att lyssna när kompisen pratar och vänta på sin tur. Vi vill också att de ska öva på att ta eget ansvar ex på Lönneberga plockar vi tillbaka efter lek.

Vi arbetar hela tiden med att de ska visa varandra hänsyn och respekt. Vid måltider så ber vi dem att låta ett barn prata åt gången, likaså i samling. De får kunskap om hur demokratiska principer fungerar, genom att de får rösta om ex vilken gård de vill leka på.

VT-18

I temat Vem är jag får barnen möjlighet att våga vara sig själva och uttrycka sig själva i sin identitet genom att själva få dokumentera och visa vem de är. Temat utgår helt och hållet från barnens intresse av att prata om sig själva och nyfikenhet  om sina kompisar.

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

Förskola och hem

Beskriv ert arbete: Då vi har nya barn och familjer så vill vi skapa ett bra samarbete och förtroende med dem. Detta gör vi genom att möta föräldrar och barn i tamburen, i den mån det går, och försöker att skapa bra förtroendefulla relationer.

Vi upplever att vi har bra och förtroendefulla relationer till föräldrarna. Vi upplever också att vi stundtals inte alltid hinner bemöta dem i tamburen, detta har även vissa föräldrar uttryckt. De kan sakna att vi inte alltid har tiden, men de har förståelse för varför vi inte kan.

VT-18

Vårdnadshavare blir delaktiga och inkluderade då barnen kommer få hem kamera för dokumentation i temat vem är jag.

Vårdnadshavare får känna sig delaktiga då vi kommer lägga ut våra resor på barnens lärloggar i Unikum.

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: