👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So Geografi Sverige åk 4 ht 2017

Skapad 2017-09-25 17:48 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
SO Sverige åk. 4 ht. 2017
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att lära oss om Sveriges landskap med skillnader och likheter i vårt avlånga land.

Innehåll

Syfte

Lära sig namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten

Lära sig skillnader och likheter hos Sveriges landskap

Lära sig olika geografiska ord och begrepp

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanen

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa och förstå texter från läroböcker och internet.

Vi arbetar med arbetsblad och lärobok

Vi lär oss att sammanfatta texter och ta fram relevant fakta.

Vi ser filmer och presentationer.

Vi diskuterar ämnet i grupper och i helklass.

Vi redovisar grupparbeten om Sveriges landskap.

VI avslutar med ett skriftligt prov utifrån det vi tagit upp på lektionstid.

 

 

Det här kommer vi att bedöma:

Deltagande i diskussioner på lektionstid

Förmåga att förstå och använda texter som är anpassade för åldern.

Deltagande i grupparbetet.

Resultatet på det skriftliga provet.

 

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6