👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2017-09-25 18:40 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
revolutionernas tid ca 1750-tal -idag Vad är en "revolution"? Varför blir det revolution? Vilka kända historiska revolutioner har ägt rum? Vad har de betytt för vår livsstil idag? Vi läser Amerikanska, franska och industriella revolutionen och kopplar detta till revolter och revolutioner i vår tid, t ex arabiska våren och Syrien.
Grundskola 8 Historia
Nu startar vi med Franska revolutionen som kan sägas vara startskottet för den moderna tid vi lever i nu. Det handlar om mänskliga rättigheter, allmänna val, yttrandefrihet och religionsfrihet - saker som vi idag kan tycka är självklara.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och 
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Hi 7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi 7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi 7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Genomförande

Vi kommer att ha föreläsningar, gruppdiskussioner, titta på film och genomföra individuella uppgifter

Bedömning

Bedömningen sker först och främst genom ett prov v. 42. Men det är också viktigt att ni deltar i gemensamma diskussioner

Matriser

Hi
Här ser du vilka mål jag bedömer för arbetsområdet. Själva bedömningen görs på bedömningsmatrisen i historia.

F
E
C
A
Historiska skeenden
Du har ännu inte uppnått grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. .
Orsaker och konsekvenser
Du visar ännu inte att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven ännu inte riktigt använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor