Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik, moral, lagar och regler

Skapad 2017-09-26 19:26 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap Svenska
Vad betyder etik och moral? Varför finns det lagar och regler? Skulle ett samhälle kunna fungera utan regler? Vad händer om man bryter mot lagen? Vilka rättigheter har vi människor? Finns det människor som inte får ta del av dessa rättigheter? Vem kan då hjälpa dessa?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att fördjupa oss i etiska och moraliska frågor, att lära oss om varför det finns lagar och regler och vilka konsekvenser det kan bli om man bryter mot lagen. Syftet är också att lära oss mer om vilka rättigheter människor har, och hur förutsättningarna ser ut för olika människor världen över. 

Arbetssätt

Arbeta med vårt digitala läromedel Gleerups.
Titta på filmer och diskutera.
Arbeta med olika etiska och moraliska frågeställningar och problem utifrån olika etiska modeller.
Debattera kring ett ämne.
Rollspel kring brott och straff.

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde skall du ha visat att:

* du känner till varför vi har lagar, några av våra lagar och vilka påföljder som man får om man bryter dessa (vuxen och minderårig).
* du vet vilka mänskliga rättigheter som finns, och vilka rättigheter man har som barn.
* du kan ge exempel på människor som inte får ta del av dessa mänskliga rättigheter.
* Du kan göra ställningstaganden när det gäller etiska och moraliska frågeställningar och problem.
* Du debatterar tillsammans med en klasskamrat för eller emot något.

Hur du får visa vad du kan:

* Genom att göra dina arbetsuppgifter på Gleerupsportalen.
* Delta aktivt i diskussioner.
* Uttrycka dina åsikter och ta ställning till etiska och moraliska frågeställningar.
* Planera och genomföra en debatt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: