👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idé - skiss - produkt

Skapad 2017-09-27 08:41 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta arbetsområde är både fysik och teknik. Du kommer till att arbeta med att bygga olika fordon som du ska undersöka. Du ska erfara hur fordonet påverkas av olika krafter samt hur stor lasten är. VI kommer till att "lagra energi" i gummisnoddar och se hur detta kan driva fordonet men också hur friktion och luftmotstånd påverkar.
Grundskola 4 Fysik Teknik
Hur kan du konstruera något som flyger utan motor?

Innehåll

Från idé till skiss

Du ska skissa på ett pappersflygplan "deluxe" eller något annat som kan flyga en bit eller en stund (utan motor). Din skiss ska innehålla uppgifter om utseende, mått, material m.m.

Sedan ska du bygga din "farkost" utifrån din skiss. Om du behöver förändra något, så gör du det.

Till slut ska du dokumentera ditt resultat och göra en kort reflektion av arbetsgången. 

Innehåll i undervisningen - se centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer se film om hur saker flyger bättre, läsa och prata om hur en skiss ska se ut samt arbeta med ditt bygge. Du ska pröva dina idéer och se om de fungerar eller om du behöver göra någon förändring. 

Dokumentationen görs i Showbie under "Från idé till skiss". När du är färdig ska du publicera din skiss, en film där resultatet visas samt en reflektion över ditt arbete i din lärlogg på Unikum  

Bedömning

Du bedöms genom att aktivt delta på lektionerna, vara delaktig i diskussioner och dina skriftliga och praktiska arbeten.

Kunskapskrav - se bedömningsmatris

Uppgifter

 • Utvärdering Teknikuppgift

 • Reflektion Teknikuppgift

 • Utvärdering Teknikuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Teknik

Undersöka
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Utveckla
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.