👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratskap

Skapad 2017-09-27 09:26 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Förskola
Vårt mål är att alla barn på Sländan ska känna trygghet och glädje och att vi tillsammans skapar en verksamhet där barnen blir stimulerade att utveckla sin förmåga till samspel.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med kamratskap i projektform. Vårt mål är att barnen är att barnen utvecklar sina förmågor som; empati, hjälpsamhet, respekt, samspel. Vi utgår från läroplanens värdegrund. 

När planerar vår verksamhet kommer barnens intressen och behov att ligga som grund för våra aktiviteter. Vi kommer att arbeta både med barnens som helgrupp och  i mindre grupper.

 Varför?

Vid terminsstart har gruppen och gruppdynamiken förändrats. Några har slutat och nya kompisar tillkommit. Vi upplever att barnen hamnar i rollsökning och konflikter kan uppstå. Man söker gränser.

 

Hur?

 • Gruppstärkande lekar, sånger, sagor
 • Bekräfta, bejaka barnens känslor
 • Stärka den egna identiteten bl a genom självporträtt och arbete under barnrättsveckan 
 • Pedagoger diskuterar gemensamt förhållningssätt och strategier
 • Skapande i olika former 
 • Dramatisera dilemman, barnen får komma med olika lösningar
 • Samarbeta kring IKT

 

 

Hur dokumenterar vi?

Under och i direkt anslutning till aktivitet.Den som håller i aktiviteten ansvarar för dokumentation. Anteckningar går vi igenom tillsammans på PUT för reflektion och analys. Vi använder oss av de mallar vi har för pedagogisk dokumentation, tankekartor, lotusdiagram mm. 
Vi skriver i blogg och lärloggar på Unikum. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016