Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Tema - Fordon & Trafik

Skapad 2017-09-27 11:21 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utifrån barnens intresse, förskolans läroplan och Funktionell kvalité upprättas denna PP. För att barnen ska få det de har rätt till och därmed kunna utveckla i sin fulla potential. Vårt syfte är att utveckla och stimulera barnens kunnande och nyfikenhet samt utmana i språk och kommunikation.

Innehåll

Strävansmål:
 • Vi strävar mot att utveckla barnens nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • Vi strävar mot att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • Vi strävar mot att barnens skall tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
 • Vi strävar mot att utmana barnen i att utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • Vi strävar mot att barnen skall utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik
 • Vi strävar mot att barnen skall utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar samt utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 Vad ska undervisningen utmana:

 • Den undervisningen vi ska utmana barns förmåga att skapa, utforska, lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
 • Vi ska utmana att varje barn ska tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • Vi ska utmana varje barns förmåga att samspela med andra barn och vuxna.
 • Vi ska utmana varje barns nyfikenhet och lust
 • Vi ska utmana varje barns förståelse och kännedom till fordon och trafik.

Genom att följa detta ska vi använda oss utav våra fasta rutiner, fasta aktiviteter, bildstöd, gruppstärkande lekar samt återkommande rutiner och aktiviteter.
För att stärka barnens förmågor till språk ska vi använda oss av högläsning, sånger, ramsor, tema och årstidsprojekt, där vi kan reflektera och diskutera.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 • Alla pedagoger samt barn. Vi delar in barnen i mindre grupper (3 grupper) tillsammans med en pedagog i varje grupp i skapande aktiviteter samt konstruktions aktiviteter.
 • Alla pedagoger ska finnas närvarande i gruppen hela dagen, detta blir vårt gemensamma ansvar.
 • Hela barngruppen tillsammans med pedagogerna kommer att genomföra aktiviteter gemensamt tillexempel promenad, besöka parkering och kolla på dem olika fordonen i trafiken.

När:

Vi kommer att påbörja detta tema i Mars och arbeta med det i ca en månad varje dag.

Förberedelser:

 • Varje aktivitet ska ha syfte och mål att utveckla språk och kommunikationsförmågor, samt förmågor till samspel.
 • Vi ska följa våra fasta rutiner, detaljerade planeringarna samt veckoplaneringarna.
 • Vi ska med bildstöd introducera vilken veckodag det är och dagens rutiner och aktiviteter. Varje dag har sin egna färg, där vi sedan kan sätta bilder på hur dagens planering ser ut, och sedan sätta veckodagen på väggen där barnen kan se planeringen under hela dagen.
 • Vi ska också via bildstöd sätta bilder på väggar som rör fordon och trafiken.
 • Gruppstärkande lekar som rörelseaktivitet, promenad samt skapande.
 • Vi kommer att samla ihop sånger och ramsor som handlar om fordon, samla kartonger till skapande där barnen får bygga sitt egna fordon med hjälp av målarfärg, lim, hjul m.m
 • Vi kommer att använda oss av ett eller flera stora papper där vi kommer att måla vägar och natur, samt trafikskyltar som barnen kan få använda sig utav och köra fordon på, reflektera och diskutera kring trafiken.
 • Vi kommer att ha bestämda dagar där vi har planerat när vi ska titta på byggmaskiner vid Huddinge Sjukhus, när vi ska till en parkering osv.
 • Varje tema beror på barns intresse

Aktiviteter:

 1. Vi kommer att följa rutiner varje dag
 2. Vi kommer att arbeta med bildstöd
 3. Vi kommer att använda oss mycket av sånger, ramsor och närvaro
 4. Vi kommer att använda oss av samlingar för att introducera språk och stärka gruppen.
 5. Gruppstärkande aktiviteter
 6. Vi kommer också att använda oss utav rörelseaktiviteter både inne och ute, där alla barnen erbjuds att delta tillsammans och utmana sig för turtagning.
 7. Vi kommer också att gå på utflykter, besöka olika parkeringar i närheten , titta på fordon samt promenera.
 8. Vi kommer även att arbeta mycket i smågrupper, hela gruppen och i tema/projekt.

 

Efterarbete:

 • Vi kommer att dokumentera, fota och lärlogga kring barnens utveckling, reflektioner, utflykter, skapande och rörelseaktiviteter utifrån barnens nivå.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: