Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och lappteknik- åk 4

Skapad 2017-09-27 12:09 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Slöjd
I detta projekt kommer du att arbeta med hållbar utveckling och de globala målen. Du får möjlighet att skapa en ny produkt av återvunnet material.

Innehåll

Arbetsformer

Det här arbetsområdet introduceras med en symaskinsgenomgång med tillhörande symaskinsövning.

Efter symaskinsövningen introduceras du i arbetsområdet Lappteknik genom olika inspirerande material och produkter. 

Därefter får du skissa upp en ritning utifrån matematiska beräkningar och konstruera ett eget mönster. 

Du kommer att lära dig att tillverka mallar och mönster, tvärnåla och klippa ut tygbitar. Du kommer att lära dig att montera, göra olika dekorer och skapa egna uttryck. 

Du hanterar symaskin och olika verktyg samt lär dig att arbeta ergonomiskt riktigt. Du kommer att använda sicksack och raksöm och varje vecka går vi igenom nya slöjdbegrepp. Du kommer också att lära dig att stryka isär sömmar med hjälp strykjärn. I projektet varvar vi slöjdens arbete får du chansen att ta tillvara på kunskaper som du har i matte och teknik. 

Bedömning

Det ska finnas en röd tråd från skiss till färdig produkt där hela slöjdprocessen ska finnas dokumenterad med lektionsutvärderingar i loggboken. Lektionsutvärderingen dokumenteras varje slöjdlektion, där du utgår från specifika frågor som finns uppskrivna i din personliga loggbok.

Efter avslutat slöjdprojekt fotograferar du ditt slutresultat och lämnar in i Unikum tillsammans med en reflektion över din egen slöjdprocess. Du reflekterar kring hur det har gått, om du är nöjd över processen och ditt slutresultat eller om det finns något som du tycker att du kunnat gjort annorlunda för att enligt dig nått ett annat resultat.

Terminsupplägg: 

v. 3 - Presentation, tillbakablick och förväntningar. Introduktion av arbetsområde och skissteknik.

v. 4- Skissteknik- rita egen designad produkt . Konstruktion av mall/mönsterteknik

v. 5- Symaskinsgenomgång och symaskinsövning. Genomgång av symboler och sömmar.

v. 6 - Symaskinsövning

v. 7 - Tillklippning återbrukat material

v. 8- SPORTLOV

v. 9- Process lappteknik

v. 10 - Process lappteknik

v. 11 - Process lappteknik

v. 12 - Process lappteknik

v. 13 - PÅSKLOV 

v. 14- Moneterings- och stoppningsteknik

v. 15- Monterings- och stoppningsteknik

v. 16- Design och dekoration

v. 17- Design och dekoration

v. 18- Slutreflektion och dokumentation 

v. 19 - Slutreflektion och dokumentation

v. 20- sommarslöjd

v. 21- sommarslöjd

v. 22 uteslöjd

v. 23- utvärdering 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Lappteknik, åk 4- VT 21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt sätt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Använda handverktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Välja tillvägagångssätt och motivera sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Ge omdömen om arbetsinsats
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: