Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 17vt18 åk5 Ma decimaltal, tal i bråkform IE

Skapad 2017-09-27 12:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Järnåkraskolan Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 5 Matematik
Tal i decimalform och bråkform

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Matematik decimaltal, tal i bråkform åk 5

Mål för elev

Du ska kunna välja och använda lämpliga räknemetoder för att göra uträkningar.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

Genomförande

Vi arbetar utifrån vår lärobok 5A kapitel 1, 3 och 5 med tillhörande diagnosmaterial
och extrauppgifter under höstterminen och början av vårterminen 2018.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att använda lämpliga räknemetoder när det gäller decimaltal och tal i bråkform för att göra enkla beräkningar.

Kursplanemål

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter.

Matriser

Ma
Skolområde Järnåkraskolan Lund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metoder
Eleven kan välja och använda lämpliga matematiska metoder
välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tal i decimalform. Exempel: Du kan jämföra och storleksordna tal i decimalform t ex. 1,7 0,7 5,6 0,08
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar lösa enkla rutinuppgifter med tal i decimalform. Exempel: Du kan rita och läsa av decimaltal innehållande minst två decimaler på en tallinje. 0,40- - - - - -X - - - - - - 0,50
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tal i decimalform med mycket gott resultat. Exempel: Du kan lösa uppgifter som t ex. ? - 87,08 = 63,97 + 28,9
Kommunikation och resonemang
Eleven kan föra resonemang, redogöra för och kommunicera om matematiska uttrycksformer samt ge förslag på alternativa tillvägagångssätt på ett...
enkelt och till viss del underbyggt sätt
utvecklat och relativt väl underbyggt sätt
välutvecklat och väl underbyggt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: