Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idé

Skapad 2017-09-27 15:52 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du formger en egen idé.
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd Estetisk verksamhet
Du arbetar efter en egen idé. Idén kan vara din egen och/eller med idéinspiration från Lära Nära, kamrat, bok m.m

Innehåll

 Syfte

• formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,

 •undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion

 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 Centralt innehåll

Vilket central syfte ditt arbete kommer baseras på beror på vad din idé handlar om.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhället

Ämnesspecifika begrepp

 

Lärandemål och Undervisning

Vad specifikt undervisningen kommer handla om beror på idén. Här följer några exempel:

Du tränar på att formge en egen idé eller kombinerar idén med något som intresserar dig från internet.

Du tränar på att använda ord och begrepp som förekommer i området.

Du tränar på att använda de handverktyg och maskiner som förekommer i arbetet.

Du använder loggboken och dokumenterar ditt arbete.

Du tränar på att ta ansvar tillsammans med läraren så att ditt arbete färdigställs.

Bedömning

Det som står under rubriken undervisning kommer att bedömas utifrån kunskapskravens värdeord som;

Du kan medverka, bidra, använda några.

Du kan på ett delvis fungerande, ge enkla/enkel, använda många, delvis ändamålsenligt.

Du kan på ett väl fungerande, välutvecklad/välutvecklade, använda många, ändamålsenligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: