👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skoltidning - Elevens val

Skapad 2017-09-27 21:28 i Åledsskolan Halmstad
Vi kommer tillsammans att skapa en tidning.
Grundskola 4 – 6 Svenska
På torsdagar under en period av 7 veckor kommer eleverna att arbeta fram en skoltidning på elevens val. Ni kommer att lära er att skriva olika texttyper som krönika, reportage, insändare och recension. Ni kommer även att träna intervjuteknik samt layout då ni ska skapa en tidning. I elevens val gruppen kommer du att få prova på att arbeta både i grupp och individuellt. Du kommer att få vara med och påverka tidningens innehåll, tema och layout samt öva på olika delar som behövs för att skapa en tidning.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om olika texttyper och vad som kännetecknar dessa. Du kommer även att få lära dig intervjuteknik så att du på egen hand eller tillsammans med en kamrat kan genomföra en intervju. Du kommer också att lära dig layout och vad man behöver tänka på när man utformar sin tidning. 

Innehåll undervisning

Vi kommer att använda oss av tidningar som vi kommer kolla i för att se en tidnings uppbyggnad. 

Vi kommer att lära oss intervjuteknik och vad man behöver tänka på vi genomförandet av en intervju.

Vi kommer att gå igenom vad som kännetecknar texttyper som reportage, krönika, insändare och recension. 

Vi kommer att skriva olika texttyper. 

Vi kommer att titta på tidningars layout och lära oss hur man själv kan utforma tidningens layout samt reklam.  

Du ska kunna:

 • Skriva olika texttyper med begripligt innehåll med anpassning till mottagare.
 • Genomföra en intervju.
 • Sammanställa material från en intervju.
 • Kombinera bild och text för att förstärka innehållet.  
 • Meningsbyggnad och stavregler.  

Bedömning:

Jag kommer att titta på följande:

 • hur väl du skriver de olika texttyperna.
 • om du har med kännetecken för de olika texttyperna.
 • hur väl du anpassar språket efter mottagare. 
 • hur du har sammanställt information från intervju. 
 • förberedelser inför intervjuerna. 
 • meningsbyggnad och stavningsregler. 
 • hur anpassad bild och text är i en text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6